در حال نمایش یک نتیجه

فلوسوئیچ و فلومتر

فلومتر و فلوسوئیچ قطعه ای از قطعات پکبج است که وظیفه تشخیص جریان آب مصرفی در مدار آب گرم مصرفی را دارد این قطعات پکیج شوفاژ دیواری تفاوت هایی نیز با هم دارند که به آن ها اشاره خواهیم کرد.